Obchod - Návody

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Uvedené Nařízení bude od 25.května 2018 přímo účinné na celém území EU.

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Matěj Slanař, IČ: 886 01 421, se sídlem 5. května 390, Pardubice, 530 03, telefon: +420 732 681 621, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , dále jen prodejce.

1.1 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.

1.2 Pro odesílání objednávek a zajištění efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme (ukládáme) vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.

1.3 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu provozu našeho obchodu.

1.4 Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při vyplnění registračního formuláře a který můžete kdykoli odvolat.

1.5 Pro lepší kvalitu našich služeb spolupracujeme s některými zpracovateli, kterým mohou být vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu a rozhodně nikomu nepředáváme osobní údaje typu jméno a doručovací adresa. Těmito zpracovateli jsou: Google, Seznam, Zboží a Heureka. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

1.6 Ochrana přístupových hesel. Všechna vaše hesla jsou uložena v zabezpečeném serveru v elektronické formě a jsou zašifrována jednosměrnou šifrou, tedy i v případě napadení serveru nebude nikdo schopen tato hesla dekódovat a následně zneužít.

1.7 Přístup k osobním údajům mají pouze zaměstnanci firmy Parf.cz, případně externí spolupracovníci, tyto údaje smí používat pouze v souvislosti s plněním smlouvy, tedy vyřizování objednávek a případných reklamací. V žádném případě tato data neopouští pracoviště firmy.

1.8 Data získaná v souvislosti se správou a údržbou obchodu uchováváme na fyzických nosičích, tyto jsou bezpečně uloženy na pracovišti firmy a není k nim umožněn přístup jiným osobám.

1.9 Každý zákazník našeho e-shopu má právo kdykoliv požádat o nevratné smazání jeho uživatelského účtu, případně si jej může sám kdykoliv upravit ve Správě účtu.

1.10 Nejmenujeme pověřence pro zpracování osobních údajů, neboť nejsme orgán veřejné moci či veřejný subjekt; naší hlavní činností nejsou operace zpracování osobních údajů, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; naše hlavní činnost nespočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

1.11 Nevedeme záznamy o činnostech zpracování, neboť zaměstnáváme méně než 250 lidí včetně zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr či agenturní zaměstnanci. Dále naše zpracování osobních údajů nepředstavuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování je příležitostné a nezahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

1.12 V případě zjištění úniku dat zajišťujeme ohlašovací povinnost dozorovému orgánu, v případě porušení zabezpečení osobních údajů ohlašujeme tyto případy dozorovému orgánu a subjektům údajů.

1.13 Spolupracujeme s dozorovým úřadem a tomuto úřadu také na jeho žádost tyto osobní údaje zpřístupníme.

V Pardubicích dne 10.04.2018